Quick Facts

names
Great Mosque of Xi'an
Hua Jue Jiang Mosque
Hua Jue Xiang Mosque
Huachueh Mosque
Huajuexiang Mosque
Mosque on Hua Jue Lane
Qing Zhen Si
Qingzhen Si
coords
34.263428° N, 108.936712° E
location
category
address
Huajue Xiang 30
phone
029/727-2541
ID
318188