An important Rinzai Zen temple on the Path of Philosophy, Nanzenji has a beautiful Zen garden and extensive grounds.

Facts & Stats on Nanzenji

Names
Nanzenji
IDs
319454 Go Historic